جستجو در سایت:

معرفی مدل های گوشواره

تاریخ درج: 12 فروردین 1393

تعداد تشکر از این مطلب:310 نفر

 در این صفحه می توانید مدل های گوشواره مناسب قالب صورتتان را بیابید. اگر نمی دانید کدام قالب صورت با فرم چهره شما همخوانی دارد می توانید از صفحه ی نحوه ی تعیین قالب صورت در همین سایت استفاده نمایید.

صورت بیضی شکل:

تقریبا تمام انواع گوشواره ها برای شما مناسب است.

بهترین انتخاب:از آنجایی که اکثر گوشواره ها با قالب صورت شما هماهنگی لازم را دارند می توانید از انداختن انواع گوشواره ها لذت ببرید.

نکته: اگر بینی بلندی دارید از انداختن گوشواره های بسیار بلند آویزی  پرهیز کنید.

نمونه مدل های مناسب شما: گوشواره های نگینی میخی، نگینی آویزی، آویزی بلند ساده، حلقه ای،آویزی چلچراغی،آویزی اشکی شکل، آویزی مثلثی شکل.

صورت گرد:

گوشواره شما باید:

طرح صورتتان را بلند تر نشان دهد و نیز باعث نشود که عرض صورتتان بیشتر شود و یا گردی صورتتان بیشتر به نمایش گذاشته شود.

بهترین انتخاب: گوشواره های بلند، مخصوصا گوشواره های بلندی که تا زیر چانه امتداد دارند.

نکته: از انداختن گوشواره های عریض، حجیم، گرد یا دایره مانند که به عرض و گردی صورتتان می افزاید خودداری نمایید.

نمونه مدل های مناسب شما: گوشواره های میخی زنجیری ( گوشواره هایی که مانند دست بند زنجیری بلند و باریک دارند که این زنجیر از سوراخ گوش عبور می کند)، آویزی بسیار بلند (تا زیر چانه)، آویزی چلچراغی باریک، نگینی آویزی بلند.

صورت کشیده:

گوشواره شما باید:

 اندازه ی طولی صورت شما را کمتر نمایان ساخته و بر عرض آن بیافزاید.

بهترین انتخاب: گوشواره های دکمه ای بزرگ که بر عرض صورتتان بیافزاید.

نکته: ازانداختن  گوشواره های بلند، که باعث کشیده تر نمایان شدن صورتتان می شود، بپرهیزید.

نمونه مدل های مناسب شما: گوشواره های دکمه ای بزرگ، نگینی آویزی کوتاه و بزرگ، حلقه ای بزرگ، مربعی شکل، آویزی چلچراغی عریض.

صورت قلبی شکل:

گوشواره شما باید:

به عرض چانه شما افزوده ولی باعث افزایش عرض قسمت بالایی صورت شما نشود و نیز بر طول صورت شما نیفزاید.

بهترین انتخاب: هر گوشواره ای که عریض ترین قسمتش نزدیک خط فک باشد مثل گوشواره ی مثلثی و اشکی.

نکته: از انداختن گوشواره های کوچک یا دکمه ای که با رنگ یا حجم خود باعث جلب توجه خط گونه و عریض تر کردن این قسمت می شود بپرهیزید و نیز از انداختن گوشواره های بسیار بلند، که باعث کشیده تر نمایان شدن صورت می شود، خودداری نمایید.

نمونه مدل های مناسب شما: گوشواره های بادبزنی شکل،حلقه ای، آویزی اشکی شکل،آویزی مثلثی شکل.

صورت مربعی شکل:

گوشواره شما باید:

طول صورتتان را افزایش دهد و در ضمن اینکه خطوط فکتان را ملایم تر نمایان می کند بر عرض صورت شما اضافه نکند.

بهترین انتخاب: گوشواره های بلند، مخصوصا گوشواره های بسیار بلندی که تا زیر چانه ادامه دارند.

نکته: از انداختن گوشواره های عریض، حجیم و حلقه ای که بر عرض و زوایای صورتتان تاکید می کند، بپرهیزید.

نمونه مدل های مناسب شما: گوشواره های آویزی بسیار بلند ( تا زیر چانه )، نگینی آویزی بلند، بیضی شکل.

صورت لوزی شکل:

شما تقریبا هر نوع گوشواره ای را می توانید بیاندازید.

بهترین انتخاب: هر طرحی که شبیه قالب صورتتان باشد.

نکته: از انداختن گوشواره های بسیار بلندی که طول صورتتان را بیش از اندازه زیاد می کند بپرهیزید.

نمونه مدل های مناسب شما: گوشواره های نگینی میخی، آویزی مثلثی شکل، آویزی بلند ساده،آویزی چلچراغی،نگینی آویزی،آویزی اشکی شکل، حلقه ای.

 

تعداد تشکر از این مطلب:310 نفر

نظرات کاربران

یک نظر ثبت کنید

نام

     

ایمیل

       

متن نظر

   

تصویر امنیتی


     

به بزرگی و کوچکی حروف دقت نمایید.