جستجو در سایت:

معرفی مدل های گردنبند

تاریخ درج: 12 فروردین 1393

تعداد تشکر از این مطلب:350 نفر

 در این صفحه می توانید مدل های گردنبد مناسب قالب صورتتان را بیابید. اگر نمی دانید کدام قالب صورت با فرم چهره شما همخوانی دارد می توانید از صفحه ی نحوه ی تعیین قالب صورت در همین سایت استفاده نمایید.

ابتدا بهتر است مروری بر انواع گردنبند ها داشته باشیم. گردنبند ها از لحاظ اندازه به 6 دسته ی یقه ای، شال گردنی، پرنسسی، نمایشی، اپرا و طنابی یا کمربندی تقسیم می شوند.

صورت بیضی شکل:

بهترین انتخاب: تقریبا تمام انواع گردنبند ها برای شما مناسب است.

نکته: اگر گردن کوتاهی دارید از انداختن گردنبند های کوتا یا حجیم که باعث عریض تر و در نتیجه کوتاه تر به نظر رسیدن گردنتان می شود، خودداری نمایید.

همچنین اگر بینی بلندی دارید از انداختن گردنبند های بسیار بلند پرهیز نمایید.

نمونه مدل های مناسب شما: گردنبند های یقه ای، شال گردنی، پر و کار شده، چند رشته ای، آبشاری و V شکل.


صورت گرد:

گردنبند شما باید به طول صورت شما افزوده ولی به عرض آن اضافه نکند.

بهترین انتخاب: گردنبند های اپرا، نمایشی، طنابی، T شکل بلند و V شکل بلند ( با آویز یا هر گونه شکل کانونی ای که به گردنبند شکل V گونه بدهد.)

نکته: از انداختن گردنبند های یقه ای، شال گردنی، پرنسسی، بزرگ و با تکه های حجیم در پایه ی گردن خودداری کرده و همچنین از انداختن گردنبندهایی که باعث می شود پایه گردن شکل U به خود بگیرد بپرهیزید.

نمونه مدل های مناسب شما: گردنبند های نمایشی، T شکل بلند و V شکل بلند.

صورت کشیده:

 

گردنبند شما نباید به طول صورتتان بیافزاید.

بهترین انتخاب: گردنبند های یقه ای، شال گردنی، پرنسسی، آبشاری، پر و کار شده، U شکل، سیمی گرد، حجیم در قسمت پایه گردن.

نکته: ازانداختن گردنبند های اپرا، نمایشی، طنابی، T شکل بلند و V شکل بلند ( با آویز یا هر گونه شکل کانونی ای که به گردنبند شکل V گونه بدهد.) خودداری نمایید.

نمونه مدل های مناسب شما: گردنبند های یقه ای، شال گردنی، پر و کار شده.

صورت قلبی شکل:

 

گردنبند شما باید طول صورتتان را کم کرده و نوک تیز چانه تان را کوتاه تر نمایش دهد.

بهترین انتخاب: گردنبند های یقه ای، شال گردنی، پر و کار شده، پرنسسی و گردنبندهایی که قوس دایره ای دارند.

نکته: از انداختن گردنبند های اپرا، نمایشی، V شکل ( با آویز یا هر گونه شکل کانونی ای که به گردنبند شکل V گونه بدهد.) و T شکل خودداری نمایید.

نمونه مدل های مناسب شما: گردنبند های یقه ای، پر و کار شده، شال گردنی.

صورت مربعی شکل:

 

گردنبند شما باید بر طول صورتتان افزوده ولی عرض آن را افزایش ندهد.

بهترین انتخاب: گردنبند های اپرا، نمایشی، طنابی، T شکل بلند، V شکل بلند ( با آویز یا هر گونه شکل کانونی ای که به گردنبند شکل V گونه بدهد.) و آبشاری.

نکته: از انداختن گردنبند های یقه ای، شال گردنی، پرنسسی، با تکه های حجیم در قسمت پایه ی گردن خودداری کرده و همچنین از انداختن گردنبندهایی که باعث می شود پایه گردن شکل U به خود بگیرد بپرهیزید.

نمونه مدل های مناسب شما: گردنبند های نمایشی، V شکل بلند و T شکل بلند.

صورت لوزی شکل:

 

بهترین انتخاب: شما تقریبا هر نوع گردنبندی را می توانید استفاده کنید.

نکته: اگر گردن کوتاهی دارید از انداختن گردنبند های کوتاه یا با تکه های حجیم که به عرض گردنتان افزوده و از طول آن کم می کند بپرهیزید. و اگر بینی بلندی دارید از انداختن گردنبند های بسیار بلند خودداری نمایید.

نمونه مدل های مناسب شما: گردنبندهای یقه ای، شال گردنی، پر و کار شده، چند نخی، V شکل و آبشاری.

تعداد تشکر از این مطلب:350 نفر

نظرات کاربران

یک نظر ثبت کنید

نام

     

ایمیل

       

متن نظر

   

تصویر امنیتی


     

به بزرگی و کوچکی حروف دقت نمایید.