جستجو در سایت:

جای کارت

تاریخ درج: 12 تیر 1393

تعداد تشکر از این مطلب:166 نفر

جای کارت

وسایل لازم:

سه تکه پارچه به رنگ های مختلف

لایه چسب (می توانید آن را از خرازی ها تهیه نمایید)

لایه چسب

دکمه:یک عدد با اندازه 1.9 سانتیمتر

کش نازک: 7.5 سانتیمتر

 

ابتدا از تکه های پارچه یک مستطیل به اندازه ی 14.6  در 11.4 سانتیمتر برای رویه جای کارت، یک مستطیل به اندازه ی  14.6  در 11.4 سانتیمتر برای قسمت داخلی جیب، یک مستطیل به اندازه ی  14.6  در 16.5 سانتیمتر برای جیب ها ببرید.

یک مستطیل از لایه چسب به اندازه ی 14.6  در 11.4 سانتیمتر ببرید.

لایه چسب را به پشت پارچه ای که برای رویه جای کارت بریده اید، اتو نمایید.

مستطیلی که برای قسمت داخلی جیب بریده اید را از وسط تا کنید (روی پارچه باید به سمت بیرون باشد) حال اندازه ی پارچه ی تا شده 14.6 در 8.25 سانتیمتر است. این تکه پارچه را به همین صورت تا شده اتو نمایید.

پارچه ای که تا زده اید را روی تکه پارچه ای که برای قسمت داخلی جیب بریده اید بگذارید و با سوزن ته گرد، جای آن را محکم نمایید. وسط این دو پارچه را پیدا کرده و قسمت جیب را به قسمت داخلی جیب بدوزید.

دوخت جای کارت 1

تکه پارچه ای که برای رویه ی جا کارت بریده اید را آورده و دکمه را از عرض پارچه قسمت وسط و از قسمت طول با فاصله 2.5  سانتیمتر از سمت چپ بدوزید.

کش نازک را از وسط تا کرده و از عرض پارچه قسمت وسط و از قسمت طول روی گوشه سمت راست گذاشته و آن را کوک بزنید. (کش را روی پارچه کوک بزنید نه قسمت پشت پارچه)

دوخت جای کارت 2

دو تکه پارچه ای که برای جیب به هم دوخته اید را از قسمت رو، روی این پارچه بگذارید. دور تا دور آن را به جز 7 یا 8 سانتیمتر برای برگرداندن پارچه بدوزید. بهتر است تکه ای که باز می گذارید در قسمت کش نازکی که به پارچه دوخته اید باشد.

گوشه های پارچه را ببرید. کیف را برگردانید. تکه ای که ندوخته اید را نیز کاملا بدوزید.

دوخت جای کارت 3

جای کارت شما آماده است.


جای کارت 1

جای کارت 2جای کارت 3جای کارت 4

تعداد تشکر از این مطلب:166 نفر

نظرات کاربران

یک نظر ثبت کنید

نام

     

ایمیل

       

متن نظر

   

تصویر امنیتی


     

به بزرگی و کوچکی حروف دقت نمایید.