جستجو در سایت:

نحوه تعیین قالب اندام

تاریخ درج: 14 فروردین 1393

تعداد تشکر از این مطلب:302 نفر

برای بدست آوردن قالب بدن خود به سه اندازه ی مشخص شده در شکل زیر احتیاج دارید. با یک متر خیاطی این اندازه ها را گرفته و یادداشت نمایید.

قالب بدن ساعت شنی شکل:

اندازه ی دور بالا تنه و دور پایین تنه تقریبا یکی بوده و اندازه ی دور کمر از دور بالا تنه کمتر است.

قالب بدن توت فرنگی شکل:

اندازه ی دور بالا تنه از اندازه ی دور کمر و پایین تنه بیشتر است.

قالب بدن گلابی شکل:

اندازه ی دور پایین تنه از اندازه ی دور کمر و بالا تنه بیشتر بوده و اندازه ی دور بالا تنه نیز از دور کمر بیشتر است.

قالب بدن مستطیلی شکل:

اندازه های دور بالا تنه، دور کمر و دور پایین تنه حدوداً یکی هستند.

قالب بدن سیبی شکل:

اندازه ی کمر از اندازه های دور پایین تنه و بالا تنه بیشتر است.

........................................................

 بهترین لباس ها برای هر قالب به این صورت انتخاب می شود که تمرکز ظاهری را به هر سه اندازه به نسبت خوبی تقسیم کند و به تمام قالب های بدن زیبایی انحصاری آنها را هدیه کند.

در صورت تمایل، می توانید در مطالب دیگر همین سایت با بهترین طرح لباس برای قالب بدنی خود آشنا شوید.

 

تعداد تشکر از این مطلب:302 نفر

نظرات کاربران

یک نظر ثبت کنید

نام

     

ایمیل

       

متن نظر

   

تصویر امنیتی


     

به بزرگی و کوچکی حروف دقت نمایید.